Lastige emoties en gevoelens hebben we als mensen allemaal mee te maken. Er doen zich gebeurtenissen in ons leven voor, soms geheel onverwachts, die een explosie aan negatieve gevoelens met zich meebrengen. Zo kun je bijvoorbeeld je baan kwijtraken en je daardoor minderwaardig voelen. Nog ingrijpender zijn situaties wanneer dierbaren komen te overlijden. Je krijgt te maken met persoonlijk verlies en dat brengt ongelofelijk veel gevoelens met zich mee die zeker niet altijd even prettig aanvoelen. Hoe ga je daar nu mee om? Hoe kun je leren om te gaan met je eigen emoties en verdriet?

Vluchten of vechten

Er zijn een tweetal reacties mogelijk op moeilijke gevoelens en verdriet: vluchten of vechten. Beide reacties hebben als doel om de pijn zoveel mogelijk te minimaliseren. Als mens ben je geneigd om pijn zoveel mogelijk te vermijden. Door te vechten overschreeuw je de pijn en door te vluchten voor wat je voelt probeer je de realiteit te ontkennen. Zonder deze reacties direct te veroordelen, kun jij jezelf de vraag stellen of deze reacties handig zijn? Levert het jou namelijk iets op, zowel nu als in de toekomst?

Het is mogelijk om te leren omgaan met moeilijke emoties, zoals bijvoorbeeld verdriet en pijn. Er zijn drie stappen die je hierin kunt nemen. Wij zetten ze overzichtelijk voor je op een rijtje en zullen elke stap kort toelichten en uitleggen.

Ontwikkel je emotionele intelligentie

Met het ontwikkelen van je emotionele intelligentie wordt niets anders bedoeld, dan dat je zelfbewust bent. Je ontwikkelt nieuwe gedachten en reikt jezelf handvatten aan die je kunnen helpen om verstandig om te gaan met lastige emoties en verdriet. Hierdoor raak je niet meer onnodig in paniek of raak je niet langer de grip kwijt omdat je leven volledig beheerst lijkt te worden door angst. Wanneer je overgevoelig bent voor negatieve emoties, ben je eerder negatief dan positief. Juist dan is het belangrijk om hiermee aan de slag te gaan. Dit kun je doen door eerlijk naar jezelf te kijken, je gevoelens te observeren en daar verantwoordelijk mee leren om te gaan en door meditatie je gevoelens leren te reguleren.

Leer omgaan met moeilijke gevoelens

Hoeveel verlies je ook lijdt in het leven en hoeveel leed je ook staat te wachten, ergens is er een manier om met moeilijke gevoelens te leren omgaan. Om te weten wat je nodig hebt, is het soms nodig om pijn te voelen. Natuurlijk, het is vreselijk als je iemand kwijtraakt aan de dood, maar je kunt je er simpelweg niet tegen verzetten. Het gebeurt gewoon. Het kan helpen om jezelf ruimte te geven voor wat je voelt. Je mag boos en teleurgesteld zijn. Je mag pijn voelen en verdriet beleven. Wees jezelf ervan bewust dat pijn nooit eeuwig duurt, het gaat ook weer over. Pijn of moeilijke gevoelens kun je verder een plek geven door er creatief mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door middel van schilderen of schrijven.

Schep nieuwe situaties die positieve gevoelens teweeg brengen

Je bent niet afhankelijk van andere mensen om weer positieve gevoelens te kunnen ervaren. Jij bent in staat om nieuwe situaties te scheppen die positieve emoties teweeg kunnen brengen. Wat dacht je van dagdromen of dansen? Het zijn beiden manieren om contact te maken met jezelf en zo de vrijheid van het leven te ervaren. Durf je grenzen te verleggen en sluit vrede met jezelf en het verleden. Dat maakt het heden meer draagbaar en de toekomst veel mooier!

1 Comment

  • Posted 02/07/2016
    by kayli

    Mijn opa is net overleden en hij betekende alles voor mij, hij was de enige die mij steunde en in mij geloofden

Leave a comment