Numerologie voor Beginners | Compleet stappenplan om jezelf te ontcijferen

  • numerologie cijfersHeb je jezelf wel eens op de klok zien staren om precies 11:11?
  • Of vraag je je af waarom je zo vaak mensen ontmoet die op dezelfde dag van de maand geboren zijn?
  • Of waarom je geluksgetal op de meest onverwachte plaatsen opduikt?

Numerologie getallen vormen een krachtig, heilig systeem dat al duizenden jaren teruggaat. Met behulp van dat systeem kunnen Levenspad Getallen en Lot Getallen – naast andere numerologische basisprincipes – gemakkelijk berekend worden.

Een professioneel astroloog gebruikt de principes van de numerologie om betere informatie te kunenn krijgen over je persoonlijkheid en toekomst . Of ik nu met een cliënt werk of horoscopen schrijf, het berekenen van numerologie is een ongelooflijke verrijking van de mystieke studie.

Net zoals je astrologische geboortehoroscoop krachtige inzichten bevat – de planeten en dierenriemtekens zijn verbonden met specifieke eigenschappen – kan de leer van de numerologie ook inzicht geven over persoonlijkheid, toekomstige gebeurtenissen, en zelfs over de zin in je leven.

Samen met Astrologie 

Numerologie is een geweldige metgezel van de astrologie. Het helpt het teken te verduidelijken door extra nuance aan te brengen. Numerologie zorgt dat begrip van jezelf wordt vergroot door niet alleen te onthullen hoe je jezelf uitdrukt, maar ook waar je je inherente energie output. Bijvoorbeeld: “Numerologie onthult de leeftijd van je ziel. Als je een Leeuw zon bent met een 8 Levenspad, weet je dat de Leeuw aard meer innerlijk dan uiterlijk gefilterd wordt.

Zin van het leven

Numerologie is ook een geweldig hulpmiddel om zin te geven aan steeds terugkerende cijfers. “Met numerologie kun je specifieke stukjes informatie, zoals een huisadres, gebruiken om details uit af te leiden,” zegt Ophi. “Je begint echt overal patronen te zien.”

Numerieke herhaling en synchroniciteit worden al duizenden jaren waargenomen. De Chaldeeuwse numerologie is gebaseerd op oude Babylonische praktijken, en Kabbalistische studies van de Joodse mystiek onderzoeken terugkerende cijfers binnen het Oude Testament. In feite geloven veel occultisten dat het verschijnen van 11:11 verband houdt met het tetragrammaton – de onuitspreekbare vierletterige naam voor de God van Israël.

Numerologie is een geweldige metgezel van de astrologie – ze helpt het teken te verduidelijken door extra nuance aan te brengen.

De numerologie die tegenwoordig het meest beoefend wordt, is gebaseerd op de leer van de oude Griekse filosoof Pythagoras. Pythagoras was een briljant wiskundige, maar hij was niet alleen geïnteresseerd in kwantitatieve oplossingen. Hij geloofde dat de fysieke wereld de samensmelting was van de energetische trillingen van getallen, en ontwikkelde een systeem dat letters met gehele getallen correspondeerde. Deze praktijk was een studie van numerieke interconnectiviteit – de overtuiging dat alles op elkaar afgestemd is door niet-fysieke krachten die het best door getallen verwoord worden.

Net zoals je astrologische geboortehoroscoop krachtige metafysische inzichten bevat – de planeten en dierenriemtekens zijn verbonden met specifieke eigenschappen – kan de leer van de numerologie ook inzicht geven over persoonlijkheid, toekomstige gebeurtenissen, en zelfs over de grotere bedoeling van het leven.

Terugkerende Cijfers

Numerologie is ook een geweldig hulpmiddel om zin te geven aan steeds terugkerende cijfers. “Met numerologie kun je specifieke stukjes informatie, zoals een huisadres, gebruiken om details uit af te leiden,” zegt Ophi. “Je begint echt overal patronen te zien.”

Numerologie is een geweldige metgezel van de astrologie – ze helpt het teken te verduidelijken door extra nuance aan te brengen.

De numerologie die tegenwoordig het meest beoefend wordt, is gebaseerd op de leer van de oude Griekse filosoof Pythagoras. Pythagoras was een briljant wiskundige, maar hij was niet alleen geïnteresseerd in kwantitatieve oplossingen. Hij geloofde dat de fysieke wereld de samensmelting was van de energetische trillingen van getallen, en ontwikkelde een systeem dat letters met gehele getallen correspondeerde. Deze praktijk was een studie van numerieke interconnectiviteit – de overtuiging dat alles op elkaar afgestemd is door niet-fysieke krachten die het best door getallen verwoord worden.

Hoe bereken je je Numerologie Levenspad Getal?

De gemakkelijkste manier om met numerologie te beginnen werken is door je unieke geboortedatum te analyseren. Bij numerologie gaat het erom tot het grondgetal te komen. Om dit te doen verminder je eenvoudig cijfers tot je een getal van één cijfer bereikt, met uitzondering van 11 en 22, die als Meestergetallen worden beschouwd (waarover later meer). Dit enkele cijfer is je individuele Levenspad Nummer.

Het Levenspad Nummer is vergelijkbaar met je Zonneteken in de astrologie: Het onthult je identiteit, inclusief sterke punten, zwakke punten, talenten en ambities. Je LevensPad Nummer legt ook de toon van je ervaringen bloot, en waarom gebeurtenissen zich in verleden, heden en toekomst voordoen. Eenvoudig gezegd, het schept een georganiseerd, gestructureerd systeem dat je doorleefde ervaringen belicht.

Stel dat je geboortedatum 18 augustus 1989 is. Om je Levenspad Getal te berekenen, herleid je elk bestanddeel van deze datum tot een enkel cijfer:

De maand, 8, blijft een enkel cijfer = 8.

De datum, 18, wordt herleid tot 1 + 8 = 9.

Het jaar, 1989, wordt herleid tot 1 + 9 + 8 + 9. Dit is gelijk aan 27. Dan wordt 27 herleid tot 2 + 7 = 9.

Dan tellen we de verminderde maand-, datum-, en jaartallen (8 + 9 + 9) bij elkaar op en komen op 26. Tenslotte tellen we er 2 + 6 bij op, en komen op 8. Als je geboren bent op 18 augustus 1989, is je Levenspad Nummer 8 (en jij en ik delen ook een verjaardag!).

Het kan in het begin ontmoedigend lijken, maar als je het allemaal zo uitgeschreven ziet, wordt het veel minder intimiderend, nietwaar? Juist!

Wat zijn Meestergetallen in Numerologie?
Zoals hierboven vermeld, is de enige keer dat je het eindgetal niet zou verminderen, als je 11 of 22 bereikt. Deze worden als Meestergetallen beschouwd en staan voor een intenser versie van hun stamgetallen (respectievelijk 2 en 4). Meestergetallen suggereren een krachtige trillingsenergie die geassocieerd wordt met leren, prestaties en succes, maar dan waarschijnlijk in een meer stressvolle context of met een hogere inzet.

Zo werd bijvoorbeeld Sir Paul McCartney, misschien wel Engelands beroemdste Tweelingen, geboren op 18 juni 1942. Wanneer deze datum verkleind wordt (maand = 6, dag = 9, jaar = 7), is de som 22. In plaats van dit tot een enkel cijfer te vereenvoudigen (wat 4 oplevert), geeft het getal 22 het Meestergetal weer – de hoger-octane iteratie van 4, die McCartney’s sterke “levensmissie” onthult.

Hoe bereken je je Lotsgetal in Numerologie?
Je kunt numerologie ook gebruiken om het stamnummer van namen of woorden af te leiden – hier biedt ons oude maatje Pythagoras enige houvast. Volgens zijn theorieën hebben bepaalde letters specifieke getalswaarden, die als volgt zijn:

1 = A, J, S

2 = B, K, T

3 = C, L, U

4 = D, M, V

5 = E, N, W

6 = F, O, X

7 = G, P, Y

8 = H, Q, Z

9 = I, R

Met deze techniek is het gemakkelijk het stamnummer te vinden dat bij namen hoort, en dat numerologen je Lotsgetal noemen. Om je Lotnummer te vinden, bereken je het stamnummer van je volledige naam (eerste, middelste, laatste) door elke naam tot een enkel cijfer te herleiden, en het totaal op te tellen.

Bijvoorbeeld, mijn volledige naam onthult mijn Lotnummer: ALIZA (1 + 3 + 9 + 8 + 1 = 22, dat wordt 2 + 2 = 4) KELLY (2 + 5 + 3 + 7 = 20, dat wordt 2 + 0 = 2), wat een Lotnummer oplevert van 6 (want 4 + 2 = 7).

Terwijl je Levenspad je grotere doel onthult, biedt je Lotnummer inzicht in de manier waarop je je grotere doelen tot uitdrukking zult brengen. Dus, als iemand van het Levenspad 8 is mijn missie het cultiveren van overvloed, en ik zal dat tot uitdrukking brengen via mijn Lotnummer 6: voeden, helen, en empathie. Dat resoneert zeker!

Welke Numerologie getallen zijn het krachtigst?
Dus, nu je je Levenspad Nummer en Lot Nummer berekend hebt, is het tijd om uit te zoeken wat deze cijfers werkelijk betekenen. Laten we ze eens nader bekijken!

Getal 1 (10/1, 19/1)

Net zoals Ram, het eerste teken van de dierenriem, over actie en inwijding gaat, is 1 in de Numerologie verbonden met voorwaartse beweging. 1 symboliseert een pioniersgeest, een onafhankelijk karakter, en aangeboren leiderschapscapaciteiten. Op een slechte dag kan 1 een beetje bazig of opschepperig zijn, waarbij hij eventuele onzekerheden verbergt achter een overontwikkelde zelfoverschatting. 1 moet onthouden dat, hoewel het de eerste is, het heel snel het eenzaamste getal kan worden. Zelfs de meest autonome 1en hebben de steun van hun vrienden, familie, en geliefden nodig.

Getal 2 (11/2, 20/2)

Het getal 2 is verbonden met gevoeligheid, evenwicht, en harmonie. Binnen de numerologie neemt de 2 trilling de rol van de bemiddelaar op zich, die harmonie schept door dissonante krachten samen te brengen via medeleven, empathie en vriendelijkheid. 2 is verbonden met paranormale vermogens en intuïtie, en als dit getal als Levensweg- of Lotsgetal voorkomt, zal het individu scherpzinnig zijn voor subtiele energieverschuivingen en emotionele nuances. Omdat 2 zo gevoelig is, is hij erg conflict-mijdend, en kan uiteindelijk het gevoel krijgen ondergewaardeerd of niet erkend te worden. 2 moet vermijden bevestiging van buitenaf te zoeken en in plaats daarvan beseffen dat het perfecte evenwicht dat nodig is al van binnen bestaat.

Getal 3 (12/3, 21/3)

Communicatie is van het grootste belang voor 3. Symbolisch staat 3 voor de output van twee verenigde krachten: Het is de essentie van creatie. 3 is zeer begaafd in expressie, en deelt naadloos vernieuwende en baanbrekende concepten via kunst, schrijven en oreren. Je werk inspireert, motiveert en verheft anderen, en 3 vindt grote vreugde in het doen glimlachen van anderen. Maar 3 staat er ook om bekend nogal humeurig te zijn, en als 3 zich onbegrepen voelt, kan hij zich helemaal terugtrekken. De escapistische neigingen van 3 worden gemakkelijk verzacht door vredige mindfulness te beoefenen: Met zo’n actieve fantasie is het belangrijk voor 3 om momenten van rust te vinden om te resetten, te herstellen en op te laden.

Getal 4 (13/4, 22/4, 31/4)

In de numerologie heeft 4 een aardende energie en is gericht op het verstevigen van de wortels. 4 gelooft onvermurwbaar in de fysieke wereld en weet dat investeren in een stevige infrastructuur nodig is om een blijvende erfenis op te bouwen. Praktisch, hardwerkend, en verantwoordelijk, is de vibratie van het getal 4 gericht op het creëren van logische systemen die schaalbare groei kunnen ondersteunen. Er zit echter een degelijkheid in 4 die snel in starheid kan ontaarden; 4 moet onthouden dat regels bedoeld zijn om te versterken, niet om te belemmeren. Het is gemakkelijk voor 4 om koppig te worden, dus 4 heeft er baat bij te leren losser te worden en buiten de gebaande paden te denken. 4 zal zich bevrijd en geïnspireerd voelen door de moed te vinden om een paar gewaagde risico’s te nemen.

Getal 5 (14/5, 23/5, 32/5)

Vrijdenkend, avontuurlijk, en vooruitstrevend, 5 wordt bepaald door vrijheid. 5 moet de wereld ervaren door zijn vijf zintuigen in te schakelen: Voor 5 worden levenslessen verworven door spontane daden van dapperheid. Gelijkend op de Boogschutter energie binnen de astrologie, staat 5 bekend om zijn speelse, impulsieve, en levendige geest. Maar aan de andere kant van zijn kenmerkende joie de vivre kan 5 rusteloos en ongeduldig worden. Omdat 5 altijd op zoek is naar ontdekking, heeft hij het moeilijk met het aanvaarden van de dagelijkse verantwoordelijkheden in het leven – waaronder professionele en intermenselijke verplichtingen. 5 moet onthouden dat wanneer hij zijn blik vernauwt, hij zal ontdekken dat de meest lonende ontdekkingstocht in zijn eigen achtertuin bestaat.

Getal 6 (15/6, 24/6, 33/6)

6 staat bekend om zijn verzorgende, ondersteunende, en empathische aard. Een echte genezer, 6 heeft het vermogen om zowel op emotioneel als op lichamelijk gebied problemen op te lossen en anderen te helpen door zijn rechtlijnige, maar zachte aanpak. 6 heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en geeft veel om zijn vrienden, familie en geliefden. Dit getal kan ook gemakkelijk communiceren met kinderen en dieren, en geeft blijk van een zachte tederheid en verzorgersgeest. Maar niet alles hoeft opgevoed te worden, en soms kan de beschermende energie van 6 overheersend en controlerend worden. Om te voorkomen dat hij de wereld op zijn schouders draagt, moet 6 leren vertrouwen en begrip voor anderen op te bouwen: Eenvoudig gezegd: iedereen moet zijn eigen unieke pad volgen.

Getal 7 (16/7, 25/7, 34/7)

De detectives van de numerologie, 7 staat bekend om zijn onderzoekend vermogen en analytisch vermogen. Astrologisch kan het getal 7 beschouwd worden als een mengeling van Maagd en Schorpioen energie: 7 is uiterst detail-georiënteerd, maar wordt gedreven door innerlijke wijsheid in tegenstelling tot tastbare werkelijkheden. 7 heeft een scherp oog, en zijn scherpzinnige waarnemingen voeden een gevatte, inventieve geest. Omdat hij snel de gebreken in bijna elk systeem kan vinden, is 7 een beetje een perfectionist. 7 zal vaak fouten veronderstellen, dus is het belangrijk voor dit getal om tegenwicht te bieden aan zijn inherente scepsis met een open geest. Niet alles zal onfeilbaar zijn – maar dat maakt het leven juist leuk.

Getal 8 (17/8, 26/8, 35/8)

8 heeft alles te maken met overvloed. Binnen de numerologie is dit getal verbonden met materiële rijkdom en financieel succes. Ambitieus en doelgericht, kan 8 door zijn natuurlijk magnetisme moeiteloos leidinggevende posities innemen. 8 past groot-picture denken toe om zijn werkterrein te verruimen, en raast zo naar de top van elke ladder om buitengewone hoogten te bereiken. Maar met grote macht komt grote verantwoordelijkheid: 8 kweekt workaholics, en op een slechte dag kan hij overdreven controlerend en bezitterig worden. Zijn negatieve eigenschappen kunnen echter verzacht worden door terug te geven aan de gemeenschap. Door dit succes te gebruiken om anderen te helpen, beseft 8 dat er niets waardevollers is dan bij te dragen aan het grotere goed.

Getal 9 (18/9, 27/9, 36/9)

Als het laatste enkelvoudige cijfer binnen de numerologie, connoteert 9 een oude ziel. 9 is niet onbekend met de ups-and-downs van het leven – been there, done that. Dienovereenkomstig kan 9 moeiteloos grote hoeveelheden stimuli synthetiseren, psychisch de punten verbindend tot een samenhangend geheel. De missie van 9 is zijn hoogste staat van bewustzijn te bereiken, en anderen te helpen ook dit spirituele bewustzijn te bereiken. 9 is niet bang om te transformeren, en zijn kneedbare geest inspireert anderen om hun eigen bewegingsbereik te verkennen. Omdat 9, in veel opzichten, het fysieke vlak is ontstegen, moet het er voortdurend aan denken zich te verankeren. 9 moet leren het abstracte met het tastbare in evenwicht te brengen, en uiteindelijk zijn plaats vinden op het kruispunt van fantasie en werkelijkheid.

Meester Nummer 11 (11/2)

Meester Nummer 11 wakkert de energie van Nummer 2 aan; zijn doel is het zelf en anderen te genezen door zijn verhoogde psychische vermogens. Vaak zijn de intuïtieve gaven van Meester Nummer 11 het gevolg van extreme levensomstandigheden: Meester Nummer 11 heeft geen andere keus dan buitenzintuiglijke talenten te cultiveren. In de numerologie is Meester Nummer 11 verbonden met spirituele verlichting, bewustwording, en filosofisch evenwicht. Lees meer over meestergetallen.

Meester Nummer 22 (22/4)

Meester Nummer 22, vaak de Bouwmeester genoemd, breidt uit op de vibraties van Nummer 4. Meester Nummer 22 is geïnspireerd om in het fysieke rijk platforms te scheppen die de onmiddellijke werkelijkheid overstijgen – door het tastbare en ontastbare te laten samensmelten, cultiveert Meester Nummer 22 een dynamische erfenis op lange termijn. De vaardigheden van Meester Nummer 22 zijn meestal een bijproduct van vroege kinderlijke instabiliteit die het vernieuwende denken aanwakkert. IJverig, creatief, en betrouwbaar, is Meester Nummer 22 altijd op een missie om te transformeren.

Leave a comment