Introvertheid heeft niet zo’n heel positief imago. Veel mensen hebben het gevoel dat de samenleving van alles van ze verwacht: dat je veel vrienden moet hebben, dat je uitgaat en dat je altijd in bent voor een praatje. Sommige mensen voldoen misschien aan al die verwachtingen, ze houden er van om altijd omringd te zijn door vrienden, veel te praten en uit te gaan. Anderen voldoen ook aan die eisen, maar zitten met vertwijfeling; ze doen wel mee maar genieten er niet van, en weten niet waarom ze eigenlijk aan al die eisen moeten voldoen. En tot slot zijn er mensen die als introvert gezien worden: mensen voor wie een rijk gevuld sociaal leven helemaal niet het hoogst haalbare doel in het leven is.

Wat is introvertheid?

Het is moeilijk precies te zeggen wat introvertheid is. Het is niet helemaal hetzelfde als verlegenheid. Iemand die verlegen is, heeft misschien wel de intentie om met mensen te praten en om zijn sociale leven verder te ontwikkelen, maar voelt zich daar niet toe in staat. Iemand die echter introvert is, is bewust en naar eigen wil in zichzelf gekeerd. Een introvert persoon kan nog altijd veel vrienden hebben, plezier hebben op feestjes en plezier hebben in het voeren van gesprekken. Een introvert persoon kiest echter in hoge mate zijn eigen levenspad, en kan het ook zonder anderen prima stellen.

De voordelen van introvertheid

Introverte mensen beschikken over veel fantastische karaktereigenschappen die anderen misschien wel missen. Zo zijn introverte mensen niet afhankelijk van de wil van een groep, of van de tendensen in de maatschappij. Wie zich laat meeslepen door wat anderen doen en willen, doet vaak niet die dingen die hij werkelijk zou willen doen. Een introvert persoon volgt zijn eigen weg, en gaat op zoek naar die dingen die voor hem belangrijk zijn in het leven, ook al druist dat in tegen bepaalde normen in de maatschappij. Een introvert persoon kan er voor kiezen al zijn tijd te besteden in het leren beheersen van een muziekinstrument of andere kunst. Een introvert heeft bovendien de vrijheid om los van een groep de mooiste dingen te beleven. In je eentje gaan liften of op wereldreis gaan kan een geweldige ervaring zijn; zonder groepsdruk je eigen bestemming bepalen, en zelf zien hoe je je dagen vult.

Druk van de samenleving

Het lastigste aan een introverte persoonlijkheid, is de grote druk van de samenleving die je moet weerstaan. Als introvert wordt je vaak niet begrepen. Voor veel mensen is de behoefte (of misschien wel de schijnbehoefte) aan het behoren tot een groep zo groot, dat ze niet begrijpen dat iemand iets alleen wil doen. Misschien is het zelfs een soort jaloezie: de persoon die zijn best heeft gedaan om in een groep te komen, om erbij te horen, was misschien wel dolgraag ook zo vrij geweest dat hij zijn eigen weg kon volgen, buiten de groep om. Als introvert zul je dus steeds jezelf moeten verklaren, en steeds weerstand moeten bieden aan de druk van buitenaf om bij een groep te gaan horen.

Ook binnen scholen worden veel leerlingen er meer en meer toe gedwongen om in groepsverband opdrachten te maken en om samen presentaties te geven. Het is natuurlijk moeilijk om een ideale toestand te vinden; een toestand waarin iedereen desgewenst zijn eigen pad volgt, en toch leert om samen te werken. Hopelijk kan in de samenleving toch het inzicht groeien, dat extravertie niet een ideaal is, maar een toevallige eigenschap of keuze van een persoon, die niet beter is dan introvertheid.

Leave a comment